רחל קשת

קשת רחל

רחל קשת  ׳רחלקה׳

Schwartz Vera

נולדה ב־1928 בבודפשט

נפטרה ב־2002

חברת ׳מכבי הצעיר׳

טיפלה בילדים יהודים שנאספו ורוכזו בבתי ילדים בחסות ׳הצלב האדום הבינלאומי׳. מילאה שליחויות שונות ומסירת תעודות מזויפות לנזקקים. כשבועיים אחרי השחרור, בפברואר 1945 יצאה יחד עם בעלה, צבי, אף הוא חבר מחתרת, מהונגריה לכיוון רומניה בדרכה לארץ. הייתה בין מייסדי צאלים ועברה לכפר החורש יחד עם חברי הגרעין שלה.