שולמית לאק

לאק שולמית

שולמית לאק  Gara Mária

נולדה ב־22.2.1924 בבודפשט

חברת ׳הנוער הציוני׳

עסקה בחלוקת תעודות מזויפות בערי השדה בהונגריה. הפכה את דירתה בבודפשט למקום מקלט לפליטים בדרכם לרומניה במסגרת ה׳טיול׳. היא בעצמה ניסתה לעבור את הגבול לרומניה, אולם נתפסה, נכלאה בבית הסוהר בנאג׳ווארד (Nagyvárad) ואחר כך גורשה לאושוויץ ולמחנות אחרים. היא שרדה והשתקעה בארצות הברית.