שושנה גולדשטיין

גולדשטיין שושנה

שושנה גולדשטיין

Róth Ágnes

נולדה ב־03.01.1924 בבודפשט

חברת ׳השומר הצעיר׳

לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944 עסקה בהשגת תעודות אותנטיות במשרדים לרישום אוכלוסין בבירת הונגריה. כאשר נתפס חברה אברי ליסאואר, התעורר חשש שזהותה האמיתית התגלתה, והיא נאלצה לברוח ממקום למקום בעזרת תעודות מזויפות. עזבה את הונגריה בסוף יוני 1944 ברכבת של ה׳ועדה לעזרה והצלה׳. ב־1945 עלתה לארץ והגיעה לקיבוץ נגבה. ב־1946 עזבה את הקיבוץ. תושבת רמת גן.