שלמה וצלר

וצלר שלמה

שלמה וצלר  Wetzler András

נולד ב־1921 בלווה; לוויצה

(Léva; Levice)

נפטר ב־1996

חבר ׳מכבי הצעיר׳

למד את מקצוע החייטות. ב־1938 עסק בפעילות ארגונית של תנועתו בהונגריה. ב־1939 יצא להכשרה. היה בין הפעילים המרכזיים של תנועתו. ב־1942 גויס לפלוגה לעבודת כפייה ושירת בה 21 חודשים. פעיל במחתרת. עסק בחלוקת תעודות, בהעברת פליטים וכספים לאזורי הגבול כדי לממן את מבצע הבריחה. יצא מהונגריה בסוף יוני 1944 ברכבת של ה׳ועד לעזרה והצלה׳. עלה לארץ בספטמבר 1945. היה בין מייסדי צאלים. היה חבר כפר החורש ושם נפטר.