שלמה כהן (שלמון)

Cohen Shlomo (Salamon)

שלמה כהן  Kohn Salamon

נולד ב־30.11.1921 בוושיץ, סלובקיה

נפטר ב-8.2.2012

חבר ׳דרור הבונים׳

ב־1937 הצטרף לתנועת ׳החלוץ הצעיר׳ ואחר כך ל׳דרור׳. בשנת 1938 התחיל לעבוד כחניך בבית מלאכה לחידוש צמיגים. בשנת 1939 יצא להכשרה חלוצית בבודפשט. ב־1942 גויס לפלוגה לעבודת כפייה. במרס 1944 ברח והגיע לבודפשט. נשלח על ידי צבי גולדפרב לקרפטורוס כדי להזהיר את היהודים וכדי לנסות להצילם. החל מיוני 1944 עסק ב׳טיול׳, הברחת יהודים לרומניה. באחת הנסיעות אל הגבול הרגיש שעוקבים אחריו והחליט שלא לחזור לבודפשט, והוא עבר את הגבול לרומניה. עלה לארץ. הצטרף לקיבוץ פרוד.