שלמה קליין

קליין שלמה

שלמה קליין  Klein Slomo   

נולד ב־1923 בארשקאוייוואר; נובי זמקי (Érsekújvár; Nové Zámky)

נספה באושוויץ ב־1944

חבר ׳השומר הצעיר׳

הצטרף לתנועה בנעוריו. ב־1943 עבר לבודפשט. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, הצטרף לפעילות המחתרתית של תנועתו בזהות בדויה. נסע אל הוריו לעיר הולדתו כדי לשכנע אותם לברוח לבודפשט ולהימלט מן הגירוש. ברכבת נתפס וגורש לאושוויץ. לא נודעו עקבותיו.