שמואל אריה שוורץ

Schwartz Shmuel

שמואל אריה שוורץ 

Schwartz Samu

נולד ב־1894 בסיקסו (Szikszó)

נפטר ב־1953 בתל־אביב

חבר ׳המזרחי׳

במלחמת העולם הראשונה הוא גויס לצבא ההונגרי ולחם כקצין. ישב במחנה שבויים באיטליה כשנה וחצי. בשובו מן המלחמה הפך לציוני מסור. ב־1944 סייע לפליטים יהודים שהגיעו מסלובקיה לבודפשט. בחודשים מאי-יוני 1944 שימש ביתו כמטה של ה׳טיול׳ לרומניה מטעם תנועת ׳בני עקיבא׳. השתמש בתעודות אריות מזויפות. היה אחד מ־24 הפקידים הרשמיים של ׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס 29 בבודפשט ולקח חלק בפעילות המחתרתית. אחרי השחרור היה פעיל ב׳בריחה׳, בעלייה הבלתי לגלית לארץ. בקונגרס הציוני בשנת 1946 השתתף כמשקיף מטעם תנועתו. ב־1949 עלה לארץ וכעבור ארבע שנים הלך לעולמו.