שמואל לוונהיים

Lőwenheim Sándor SHMUEL

שמואל לוונהיים 

Lőwenheim Sándor

נולד בבודפשט ב-11.9.1926

נפטר ב-9.6.2008 בניצנים

חבר ׳הנוער הציוני׳

     

החל משנת 1943 עסק בעזרה לפליטים שהגיעו מפולין להונגריה, במציאת מגורים ומחבוא, בהשגת מצרכי מזון ובשמירת הקשר אתם. עסק גם בהברחת יהודים דרך הגבול להונגריה. בתקופה זאת פעל בשם זולטן קלמנט (Klement Zoltán). אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, התנדב לשרת בקרב מכבי האש ובעזרת המדים שלבש היה חופשי להסתובב ברחבי הבירה.

עסק בחלוקת תעודות מזויפות לנזקקים ולמטרה זאת נסע לערי השדה. הביא עמו צעירים אחדים לבודפשט וסידר להם מגורים בבית הוריו ובמקומות אחרים. נסע למחנות העבודה, ובאמתחתו תעודות מזויפות, ואת אלה שרצו לברוח הביא לבודפשט ודאג גם להם למגורים ולמחבוא.

אחרי עליית ׳צלב החץ׳ לשלטון ב־15.10.1944 עסק בשחרור צעירים מפלוגות העבודה שחלפו בבירה בדרכן מזרחה. פעילותו המחתרתית מוזכרת בספרים ׳אנחנו עדים׳, ׳בצל המוות׳ ו׳שמואליק האנונימי׳. פעל יחד עם מרדכי בן דוד בחלוקת מזון לבונקרים ולבתי ילדים.

חבר קיבוץ ניצנים.