שמואל רוזנבאום

רוזנבאום שמואל

שמואל רוזנבאום

Rosenbaum Sámuel

נולד ב־25.2.1926 בקיקיניש; טרנובה (Kökényes; Ternove)

חבר ׳דרור הבונים׳

למד בבתי ספר צ׳כים והונגרים. בשנת 1943 עבר לבודפשט והצטרף ל׳החלוץ הצעיר׳, לימים ׳דרור הבונים׳. למד סריגה, התפרנס מעבודות שונות. בינואר-פברואר 1944 גר בדירה יחד עם אחיו, משה, ועם צבי פריזנט והם עסקו בתכנון פעולות הצלה והתנגדות.

אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, ירד למחתרת באמצעות תעודות מזויפות. בחודש יוני גויס לפלוגה לעבודת כפייה שנשלחה לדֶש (Des). בחודש אוגוסט נקרתה לו ולחבריו הזדמנות לברוח ולהגיע לבודפשט באמצעות תעודות מזויפות שהביא להם חבר תנועתו אֶרנו פָּל (Pal Ernő). הקבוצה בחרה שלא לברוח בגלל קרבתו של הצבא האדום והסיכוי להשתחרר. נפל בשבי הצבא הרומני, הובא לדיולאפֶהֵרווָאר (Gyulafehérvár), ושוחרר, יחד עם חבריו, על ידי יהודי העיר. משם הגיע לאיטליה, התגייס לפלמ״ח ועבר אימונים. ב־1947 עלה לארץ. הצטרף לקיבוץ גבעת ברנר. חי ברמת גן.