שמחה פטר

פטר שמחה

שמחה פטר  Péter Sándor

נולד ב-22.5.1925

חבר ׳הנוער הציוני׳

אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, עסק בפעילות מחתרתית. השיג תעודות אריות אותנטיות במשרדים לרישום אוכלוסין בבודפשט. הסתובב ברחובות במדי כבאי. שהה בבונקר, במערה בהרי בודה. הבונקר, שהירידה אליו הייתה דרך בור עמוק, התגלה, חבל הירידה אליו נותק והוא נשאר לכוד בו, ואיתו עוד שלושה מחבריו. רק לאחר חודש ימים הצליח לצאת ולהסתתר ביער. חזר לבודפשט ונתפס על ידי הפשיסטים, נלקח למטה הגסטפו במלון מג׳סטיק, עונה, הועבר לבית סוהר ומשם שוחרר בעזרת תעודת חסות שווייצרית.

שהה ב׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס 29. אחרי השחרור עסק באיסוף ילדים יהודים והעלאתם לארץ. עלה לארץ ב־1949. חבר קיבוץ שמרת.