שרה בלאו

בלאו שרה

שרה בלאו 'אדומה'

Blau Sári

נולדה ב־1922 בווָאגְשֶלייֶה; שָלָה (Vágsellye; Šaľa)

נספתה באושוויץ ב־1944

חברת ׳מכבי הצעיר׳

אחותם של יעקב בארי וחיים בלאו. משפחתה גרה בעיירה ווָאגְשֶלייֶה בקרבת הגבול הסלובקי־הונגרי. מיקום העיירה היה משמעותי ביותר בהברחת פליטים יהודים דרך הגבול להונגריה. אדומה נטלה חלק בהברחה, חיכתה לבואם של הפליטים בתחנת הרכבת, דאגה להם ללינת לילה ולהסעתם למחרת לבודפשט. פעלה עד שנעצרה. אחד הבורחים שנתפס, מסר לחוקריו את שמה של אדומה ואת כתובתה. היא נלקחה לאושוויץ ונספתה שם.