אלכס ברזל

ALEX BARZEL

פרופ' אלכסנדר ברזל,  אלכס, 

Alex Vas Alexander

נולד ב־1921 בבודפשט.
נפטר ב-29/6/2005 בכפר החורש

חבר ׳מכבי הצעיר׳

 

 

חבר תנועתו מ־1939. עם הגעת הפליטים חברי התנועה מסלובקיה לבודפשט, סייע בקליטתם. באוקטובר 1942 גויס למחנה לעבודת כפייה. ביתי 1944 ערק והצטרף לפעילות מחתרתית של תנועתו, עסק בהכנת תעודות מזויפות וחלוקתן, קישר בין חברי התנועה במחתרת ועסק בפעולות אחרות. בסוף יוני יצא מהונגריה ברכבת ה׳ועדה לעזרה והצלה׳. ב־1944 נשא לאישה את שושנה שטיינר. עלה לארץ בספטמבר 1945. חבר כפר החורש. מילא שורה של תפקידים בקיבוצו. בשנים 1954-1952 מזכ״ל הסתדרות הנוער העובד והלומד. ב־1971 סיים לימודי דוקטורט בפילוסופיה. שימש כפרופסור בטכניון.