דייזי הפנר

הפנר דייזי0

דייזי הפנר   Reiner Dézi

נולדה ב־10.1.1927 בבודפשט.

חברת ’דרור הבונים׳

בגיל שתיים־עשרה הייתה חברת ׳מכבי הצעיר' ואחר כך הצטרפה לתנועת ׳הבונים׳. סייעה לפליטים שהגיעו מפולין. בבית משפחתה, ברחוב הרשפה 45 (Harsfa) בבודפשט, מצאו הפליטים מסתור לפני לכתם למקום אחר או לקראת היציאה לרומניה. עסקה בהשגת תעודות במשרדי הרישוי ההונגריים. נשלחה למטה הגסטפו בבודה, כדי לסייע לעצורים שם. היא נשלחה אף לערי השדה כדי למצוא מקומות מסתור לעת הצורך. עזבה את הונגריה ברכבת ה׳ועדה לעזרה והצלה׳. עלתה לארץ. חברת גבעת ברנר.