חוה הלוי

חוה הלוי

חוה הלוי    Ritscher Eva    

נולדה ב־1929 בקישקונהאלאש  (Kiskunhalas)

נפטרה ב-31.08.2013

חברת ׳הנוער הציוני׳

     

עם כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, עברה משפחתה לגור ב׳בתים המסומנים׳ במגן־דוד צהוב. חוה השיגה תעודה נוצרית מזויפת, ועסקה בחלוקת ׳שוצפסים׳ – תעודות חסות שווייצריות לנזקקים. ב־26 ביוני החליטו היא ואחותה לחצות את הגבול לרומניה. הן נתפסו ונכלאו בבתי סוהר שונים, בהם שהו למעלה מחודשיים ובאחד מהם פגשו את חנה סנש. בראשית ספטמבר שוחררו, בעזרת ה׳צלב האדום׳, בהיותן קטינות.

לאחר שחרורה הצטרפה למחתרת ועסקה בחלוקת תעודות בתחנות רכבת בהן עברו עובדי כפייה יהודים, אחדים מהם הצליחה לשחרר ולהסתיר. אספה ילדים יהודים שנשארו ללא הורים והביאה אותם לבתי הילדים שהיו באחריות תנועות הנוער הציוניות. הצליחה להשיג עבודה בדואר, קיבלה מדים והעבירה תעודות ומכתבים בין ׳בית הזכוכית׳ לרחוב וקרלה, שני סניפי הצירות השווייצרית, ומרכזי הפעילות של המחתרת. בדרך זאת סייעה גם ליושבי הגטו. הצליחה למסור תעודות חסות אחדות ליהודים שהיו ב׳מצעד המוות׳ ולהצילם.

עלתה לארץ. תושבת אשקלון.