יהודה הורן

Horn Yehuda

יהודה הורן  Horn Tibor

נולד ב־14.7.1926 בבודפשט

נפטר בארץ 3.4.2000

חבר ׳הנוער הציוני׳

ב־19.3.1944, ביום כניסת הגרמנים להונגריה, למד בבית המדרש לרבנים, אשר משטרת הונגריה הפכה למחנה מעצר למנהיגים יהודיים. תלמידי בית המדרש חויבו לעבוד במחנה. יהודה הורן יצר קשר עם העצורים, מסר מידע לקרוביהם ולגורמים שונים וגילה להם את מקומם. רבים מן העצורים הצליחו להשתחרר הודות למידע זה. הורן עצמו גויס לפלוגה לעבודת כפייה, ברח וחזר לבודפשט. עלה ארצה, בשנות ה־60 חי בירושלים ועבד כארכיטקט.