יצחק לפיד

Lapid Yitzhak

יצחק לפיד Lefkovits Zoltán

נולד בפויאן; פוינה (Polyán; Poiana)

נפטר ב-1.7.2008

 חבר ׳השומר הצעיר׳

משנת 1943 חי בבודפשט והתקיים מעבודתו כנגר.

אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, ירד למחתרת בעזרת תעודות שקיבל מתנועתו. השתתף בפעילות מחתרתית עד ראשית חודש אוגוסט, כאשר הצטרף ל׳טיול׳ ועבר את הגבול לרומניה.

יצא מקונסטנצה באנייה ׳בולבול׳ ובסוף 1944 הגיע לישראל והצטרף כחבר לקיבוץ עין דור.