מיכאל ברגר ׳מייקל׳

ברגר מיכאל

מיכאל ברגר ׳מייקל׳

Berger Mihael

נולד ב־1924 בפוז׳ון׳י, ברטיסלבה (Pozsony: Bratislava)

נספה ב_1945

חבר ׳השומר הצעיר׳

משנת 1942 פעל כמדריך בקן בבודפשט. ב־1944 עסק בארגון מקומות מסתור. נתפס ונלקח לחקירה במטה הגסטאפו בהר השוואבים בבודה. גורש לאושוויץ, ומשם הועבר ונספה במחנה גוּזֶן (Gusen) באוסטריה (שלוחה של מאוטהאוזן).