מנחם מנדל שאלאמון

Shalamon Mihay

מנחם מנדל שאלאמון  Salamon Mihaly

נולד ב־1897 בזילה; זאלאו

(Zilah; Zalåu)

נפטר ב־1991

חבר ׳המזרחי׳

פעיל מרכזי של ׳המזרחי׳, כיהן במוסדות המרכזיים של תנועתו וייצג אותה בפורומים שונים. ב־1941 נבחר ליושב ראש המשרד הארצישראלי וב־1943 כיהן כיושב ראש הוועד הפועל של ׳המזרחי׳. בתקופת השואה השתתף בפעולות הצלה והיה מראשי ׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס 29. אחרי השחרור נבחר לנשיא ההסתדרות הציונית בהונגריה והשתתף בקונגרס הציוני הכ״ב בבאזל.

ב־1948 עלה ארצה והמשיך בפעילותו הציבורית. היה ממועמדי תנועתו לכנסת. כתב את ספרו ׳הייתי נוצרי באירופה׳ (1955 .Keresztény voltam Európában, Tel Aviv). היה בין עורכי העיתון Uj Kelet בתל־אביב.