משה בידרמן

בידרמן משה

משה בידרמן ׳אוסי׳

Biedermann Oszkár

נולד ב־1.8.1924 בנאג'וִישְנ'יוֹ (Nagyvisnyó)

נפטר ב־1977

חבר ׳הנוער הציוני׳

בבודפשט למד בבית המדרש לרבנים. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, רשאי היה לנוע ברחובות בודפשט באופן חופשי בזכות אביו, ששירת במלחמת העולם הראשונה כקצין מצטיין בצבא ההונגרי. הוא ניצל זאת לאיסוף מידע, מסירת הודעות וקשר עם יהודים שהיו בתוך ׳הבתים המסומנים׳.

פעל ב׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס, עסק בהפצת תעודות ובהסתרת נשק. שוחרר בינואר 1945. עלה לארץ ב־1948. היה חבר קיבוץ כפר גליקסון, ומורה ומנהל במוסד החינוכי שליד קיבוצו.