נשר אדלר

אדלר נשר

נשר אדלר Adler Ferenc

נולד ב־1943 בבודפשט.

נספה באושוויץ ב־1944.

חבר ׳השומר הצעיר׳

למד בגימנסיה היהודית בבודפשט. ב־1942 עסק בארגון ההברחה של חברי תנועתו מסלובקיה לישראל. נתפס וישב במחנה המעצר גאראן׳ (Garany) ממנו שוחרר במאי 1943. פעל כחבר ההנהגה הראשית של ׳השומר הצעיר׳ בשנים 1944-1943. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה עסק בהברחה במסגרת הטיול. נתפס בניסיון לעבור את הגבול לרומניה. גורש לאושוויץ ושם נספה.