צבי כרמי

כרמי צבי

צבי כרמי  Weinberger János

נולד ב־12.4.1924 בקונמדרש (Kunmadaras)

נפטר ב-23.3.2014 בחיפה

חבר ׳הנוער הציוני׳

כשהיה בן שלוש־עשרה עברה משפחתו לבודפשט ובגיל חמש־עשרה הצטרף לתנועה. למד טכנאות שיניים. לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944 גויס לפלוגה של עבודת כפייה. אחרי ה־15.10.1944, מועד תפיסת השלטון בהונגריה על ידי ׳צלב החץ׳, ברח מן המחנה והיה שותף, יחד עם ישעיהו רוזנבלום, בהקמת בית ילדים ובהשגת מזון עבורו. עלה לארץ, השתקע בחיפה ועבד כמנהל חשבונות.