צבי שחר

Sachar Zvi

צבי שחר

Schächter Hermann

נולד ב־10.1.1926 בטֶצ׳ו; טיאציב (Técső; Tiachiv)

נפטר בקיבוץ העוגן ב־5.11.2018

חבר ׳השומר הצעיר׳

בן למשפחה חרדית. אחד מבין שבעה אחים ואחיות. למד בישיבות שונות. בסוף שנות השלושים התרחק מן הדת והצטרף לתנועה. בקיץ 1943 הגיע לבודפשט למעון השוליות זולדמאלי (Zöldmáli). למד חרטות מתכת. עסק בשליחויות שונות של המחתרת. בסוף אפריל 1944 קיבל צו גיוס לפלוגת עבודה. היה מצויד בתעודות מזויפות שקיבל מתנועתו והסתיר אותן לעת הצורך בכיכר לחם. בחודש יולי, בעת חופשה, ברח, חי בזהות בדויה ופעל במסגרת המחתרת.

ב־1945 עלה לארץ. היה ממייסדי קיבוץ גבולות. ב־1961 עבר לקיבוץ העוגן בו הוא חי עד יום מותו. כמאה מבני משפחתו נספו בשואה. אחיו, פירי ז״ל, אחותו, ציפי ז׳׳ל (אשתו של אפרה אגמון) עלו לארץ והיו חברי קיבוץ העוגן. אחות נוספת, אסתר ורדי, אף היא חברה בקיבוץ העוגן.

אח של:

דוד שכטר

אסתר ורדי (שכטר)

ציפורה אגמון (שכטר)