רחל שמר

שמר רחל

רחל שמר  Lőwy Olga

נולדה ב־9.6.1927 בבודפשט

חברת ׳הנוער הציוני׳

נולדה כבת חמישית במשפחה עם ששה ילדים. אביה היה פקיד בקהילה הניאולוגית. התחנכה בבית ספר אורטודוקס ואחר כך באזרחי. הצטרפה לתנועה בגיל צעיר והשתתפה במחנות הקיץ שלה.

לאחר שהגרמנים פלשו להונגריה ב־19.3.1944, הייתה מעורבת בהשגת מסמכים מקוריים במשרדי רשות האוכלוסין ההונגרית והפצתם בין חברי המחתרת. בקיץ 1944 נכנסה ל׳בית הזכוכית׳. לאחר שמפלגת ׳צלב החץ׳ עלתה לשלטון ב־15.10.1944, שימשה כמדריכה בבית הילדים ברחוב אורשו (Orsó utca) בבודה שבו התגוררו גם נמלטים מפלוגות העבודה. בסוף דצמבר 1944, לפני פיצוץ גשרי הדנובה, חזרה ל׳בית הזכוכית׳.

במאי 1945 יצאה בדרכה לרומניה כדי לעלות ארצה. חלתה בטיפוס וחזרה לבודפשט, שם החלימה. ביוני ארגן אברהם בטלהיים (Bettelheim Frigyes) קבוצה שגנבה את הגבול לאוסטריה ומשם הגיעה לאיטליה. נעזרו בחברי הבריגדה היהודית, וב־28 ביוני 1946 עלתה ארצה עם סרטיפיקט.

התגוררה בקריית ביאליק.