שאול רוזנברג

נר זכרון באין תמונה

שאול רוזנברג ״שלי״

Rosenberg Saul

נולד ב־1924 בקאשה; קושיצה  (Kassa; Košice)

חבר ׳בני עקיבא׳

ב־1944 פעל יחד עם מנחם צבי קדרי במסגרת ה׳טיול׳ (הברחת יהודים לרומניה). עבר בעצמו את הגבול והגיע לארץ ב־1944. חי בארצות הברית.