שלמה שדה

שדה שלמה

שלמה שדה Szabó Tamás

נולד ב־21.6.1924 בבודפשט

נפטר ב־19.11.2003

חבר ׳השומר הצעיר׳

למד בגימנסיה למסחר ברחוב וֶושֶלֵנִ׳י (Wesselényi) והצטרף ל׳דרור הבונים׳ ואחר כך ל׳מכבי הצעיר׳. לאחר כניסת הגרמנים ב־19.3.1944 הוא גויס ליחידה של פלוגת העבודה. כשהפשיסטים של סלשי עלו לשלטון ב־15.10.1944, ערק ממנה עם חברים נוספים בתנועתו והגיע לבונקר בהוּבושְווֹלגְ׳י (Hűvösvölgy). בתחילת דצמבר 1944 התגלה הבונקר בידי הפשיסטים, וכל יושביו נלקחו לבית־הכלא המרכזי בשדרות מרגיט. יחד עם כ־120 חברים שוחרר במבצע נועז של המחרת היהודית בחג המולד 1944, והגיע לרחוב ווקרלה, שם הצטרף ל׳שומר הצעיר׳. לאחר השחרור הוא נמנה עם המייסדים של ׳גרעין אחד במאי׳. באוקטובר 1948 עלה ארצה והצטרף לקיבוץ יסעור. ב־1950 עזב את הקיבוץ. עבד כמורה לאנגלית.