יוסף שנהב

יוסף שנהב

יוסף שנהב  Weisz József

נולד ב־1930 בבודפשט.

נפטר ב-21.7.2014

חבר ׳דרור הבונים׳

בשנת 1944 השיג אישור מהמשרד הממשלתי לפליטים שהוא פליט מצפון הונגריה שברח מפני הרוסים. מצויד בתעודותיו החדשות פנה לסניף של מפלגת ׳צלב החץ' הפשיסטית בבודפשט וקיבל תעודת חבר ומדים. העביר תעודות חסות לנזקקים וביצע שליחויות שונות עבור המחתרת.

 

ב־1947 יצא לארץ מצרפת באנייה ׳לנגב׳. האנייה נתפסה והוא שהה כחצי שנה בקפריסין, עד שעלה לארץ. חי חצי שנה בקיבוץ חפציבה ואחר כך התגייס לפלמ״ח. אחרי כן היה תושב ירושלים.