אתר הגבורה – אות המציל היהודי

באתר הגבורה שבו נמצא סיפורם של מקבלי האותות של צה"ל  הוסיפו גם בעלי עיטורים אחרים.

אות המציל היהודי שבו זכו גם חברי מחתרת תנועת הנוער, גם הוא זכה לציון משלו באתר.