ביבליוגרפיה לועזית

Alexander Grossman: Nur das Gewissen. Verlag Im Waldgut. 1986
Benedek István Gábor-Vámos György: Tépd le a sárga csillagotPallas Lap és Könyvkiadó Budapest 1990.
Gilles Lambert: Operation Hazalah. The Bobbs-Merril Co. Inc. N.Y. 1974. Translated by Robert Billen and Rosette Letellier N.Y. Indianapolis
Ingrid Strobl: Die Angst kam erst danach. Jüdische Frauen im Wiederstand in Europa 1939 – 1945. Fischer Verlag. Frankfurt am Mein 1998.
Moor Zoltán: Budapest 1944  כתב יד בשפה הגרמנית, 1962, מצוי ביד ושם, ארכיון גבעת חביבה, ארכיון קיבוץ געתון
Salamon Mihály: Keresztény voltam Európában. Népünk kiadása. TA.
Until Ildikó Ruth: A névtelen Smulik. Tel Aviv 1994.
Peretz Revesz: Standing Up to Evil . Yad VaShem