ביבליוגרפיה עברית

ספרים, חיבורים, מאמרים, מסמכים וארכיונים עיקריים:

50 שנה לשואת יהודי הונגריה – ילקוט מורשת לתיעוד ולעיון\ אייר תשנ"ד, מאי 1994, גליון נ"ז.
אביהו רונן: הקרב על החיים. יד יערי 1994.
אלי נצר: "גדולים מגורלם- הוצאת מורשת
אלכסנדר ברזל ( עורך ): חלומות, מאבקים, תולדות גורדוניה מכבי הצעיר 1938 – 1950. הוצאת מערכת, דליה 2000.
אפרה אגמון: שומר אחי. מערכת, דליה 2008.
ארכיוו משואה. יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה ובמרי. לעיל: משואה.
ארכיון 'העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה'.
ארכיון 'מוזיאון בית לוחמי הגטאות למורשת השואה והמרד'. לעיל: לוחמי הגטאות.
ארכיון יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה.
אשר איינהורן: אביב אחרון – של יהדות מרמרוש. 1963. בהוצאת המחבר.
אשר ארני: עיין אחת בוכה, עיין אחת צוחקת. העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. 2002.
בית העדות להנחלת הציונות הדתית ניר גלים.
ד"ר אליעזר אבן – בנימין רביד ( עורכים ): יהודי סיקשפהירוואר והסביבה. 1997.
ד"ר אשר כהן: המחתרת החלוצית בהונגריה 1942 – 1944. הקיבוץ מאוחד 1984.
ד"ר חוה אייכלר – יהודה תלמי: חלום, מאבק, הצלה. תולדות תנועת הנוער הציוני בשטחים דוברי הונגרית 1931–1949.משואה 1996.
ד"ר חוה אייכלר: בצל המוות. יד טבנקין 1992.
דוד גור: אחים להתנגדות ולהצלה. המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בעת מלחמת העולם השנייה.  העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. 2004.
הנהגת יהודי הונגריה במבחן השואה – הוצאת יד ושם
יואל פלגי: רוח גדולה באה. עם עובד 1977.
לפני בוא השיכחה. זיכרונות חברי קיבוץ געתון. 1985.
מיהיי שאלאמון: נוצרי הייתי באירופה – בית העדות.
מיכאל לזר: מאבק לחיים ותקווה לגאולה. הוצאה פרטית 1992.
משה אלפן: "בעין הסערה" – הוצאת מורשת
משה ישראל, ד"ר דב לזר ( עורכים ): דרור, הבונים, העובד. תנועות חלוציות בהונגריה. הוצאה פרטית. 1994.
משה ישראל: מבשרים, מגשימים, לוחמים ומצילים. תנועות חלוציות של הקיבוץ המאוחד בהונגריה,חלק א'. הוצאת מערכת, דליה 1999.
נעמי בלנק . חיים גניזי: מחתרת הצלה 'בני עקיבא'  בהונגריה בתקופת השואה. אוניברסיטת בר אילן 1993.
נתן בן חיים ( עורך ): יד לבית"ר בהונגריה 1928 – 1948.
פרטיכל משפט אייכמן,
פרץ רבס: "אל מול נחשולי הרוע" – הוצאת מערכת קיבוץ דליה
צבי גולדפרב: "עד קו הקץ" –סדרת לוחמים, בית לחומי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד.
רוברט אופנר: נשארתי בחיים במקרה. בודפשט 1944. הוצאת המחבר, מערכת דליה. 1997.
רפי בנשלום: נאבקנו למען החיים. ספרית פועלים 1978.
שלמה שמידט ( עורך ): בגלוי ובמחתרת . הנוער הציוני הדתי במרכז אירופה. מורשת 1992.