ביבליוגרפיה

ספרים, חיבורים, מאמרים, מסמכים וארכיונים עיקריים:

1. Moor Zoltán: Budapest 1944. כתב יד בשפה הגרמנית, 1962, מצוי ביד ושם, ארכיון גבעת חביבה, ארכיון קיבוץ געתון

2. אשר איינהורן: אביב אחרון – של יהדות מרמרוש. 1963. בהוצאת המחבר.

3. Gilles Lambert: Operation Hazalah. The Bobbs-Merril Co. Inc. N.Y. 1974. Translated by Robert Billen and Rosette Letellier N.Y. Indianapolis

4. Salamon Mihály: Keresztény voltam Európában. Népünk kiadása. TA. (מיכאל סלומון: נוצרי הייתי באירופה).

5. פרטיכל משפט אייכמן

6 . יואל פלגי: רוח גדולה באה. עם עובד 1977.

7. רפי בנשלום: נאבקנו למען החיים. ספרית פועלים 1978.

8. ד"ר אשר כהן: המחתרת החלוצית בהונגריה 1942 – 1944. הקיבוץ המאוחד 1984.

9. לפני בוא השיכחה. זיכרונות חברי קיבוץ געתון. 1985.

10. Alexander Grossman: Nur das Gewissen. Verlag Im Waldgut. 1986 (רק המצפון)

11. נתן בן חיים ( עורך ): יד לבית"ר בהונגריה 1928 – 1948.

12. Benedek István Gábor-Vámos György: Tépd le a sárga csillagot Pallas Lap és Könyvkiadó Budapest 1990. (קרע את הטלאי הצהוב)

13. שלמה שמידט ( עורך ): בגלוי ובמחתרת . הנוער הציוני הדתי במרכז אירופה. מורשת 1992.

14. ד"ר חוה אייכלר: בצל המוות. יד טבנקין 1992.

15. מיכאל לזר: מאבק לחיים ותקווה לגאולה. הוצאה פרטית 1992.

16. נעמי בלנק . חיים גניזי: מחתרת הצלה 'בני עקיבא' בהונגריה בתקופת השואה. אוניברסיטת בר אילן 1993.

17. משה ישראל, ד"ר דב לזר ( עורכים ): דרור, הבונים, העובד. תנועות חלוציות בהונגריה. הוצאה פרטית. 1994.

18. אביהו רונן: הקרב על החיים. יד יערי 1994. להלן:

19. Until Ildikó Ruth: A névtelen Smulik. Tel Aviv 1994. (שמולוק האלמוני).

20. ד"ר חוה אייכלר – יהודה תלמי: חלום, מאבק, הצלה. תולדות תנועת הנוער הציוני בשטחים דוברי הונגרית 1931–1949.משואה 1996.

21. ד"ר אליעזר אבן – בנימין רביד ( עורכים ): יהודי סיקשפהירוואר והסביבה. 1997.

22. רוברט אופנר: נשארתי בחיים במקרה. בודפשט 1944. הוצאת המחבר, מערכת דליה. 1997.

23. Ingrid Strobl: Die Angst kam erst danach. Jüdische Frauen im Wiederstand in Europa 1939 – 1945. Fischer Verlag. Frankfurt am Mein 1998. (הפחד בא אחר כך. נשים יהודיות בתנועת התנגדות באירופה 1939- 1945).

24. משה ישראל: מבשרים, מגשימים, לוחמים ומצילים. תנועות חלוציות של הקיבוץ המאוחד בהונגריה,חלק א'. הוצאת מערכת, דליה 1999. לעיל: ישראל.

25. אלכסנדר ברזל ( עורך ): חלומות, מאבקים, תולדות גורדוניה מכבי הצעיר 1938 – 1950. הוצאת מערכת, דליה 2000.

26. אשר ארני: עיין אחת בוכה, עיין אחת צוחקת. העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. 2002.

27. דוד גור: אחים להתנגדות ולהצלה. המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בעת מלחמת העולם השנייה. העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. 2004.

28. אפרה אגמון: שומר אחי. מערכת, דליה 2008.

29. ארכיון יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה.

30. בית העדות להנחלת הציונות הדתית ניר גלים.

31. ארכיון 'מוזיאון בית לוחמי הגטאות למורשת השואה והמרד'.

32. ארכיוו משואה. יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה ובמרי.

33. ארכיון 'העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה'.