המחתרת במאגר JRJ

המחבר כותר מו"ל שנה
ארני אשר עין אחת בוכה, עין אחת צוחקת העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 2002
בלנק נעמי
גניזי חיים
מחתרת הצלה – בני עקיבא בהונגריה בתקופת השואה אוניברסיטת בר אילן 1993
בנשלום רפי נאבקנו למען החיים – ממיבצעי המחתרת החלוצית בבודפשט בשנת 1944 תל אביב: מורשת וספרית הפועלים 1977
חלומות ומאבקים: תולדות תנועת גורדוניה – מכבי הצעיר בהונגריה: 1938 – 1950 מערכת – קיבוץ דליה 2000
גור דוד העלייה הבלתי לגלית של תנועות הנוער הציוניות מהמשטר הקומוניסטי בהונגריה, בשנת 1949. המשפט הציוני בשנת 1949. החלוצים האחרונים ומאסרם 1953 2008
גור דוד אחים להתנגדות ולהצלה : המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בעת מלחמת העולם השנייה קבוץ דליה: מערכת 2004
הלוחמים הבונים, הבונים בטרנסילבניה 1932 – 1949. בית הצנחן, קיבוץ מעגן. 1998
דרור הבונים, העובד: תנועות חלוציות בהונגריה לא ידוע 1994
מבשרים, מגשימים, לוחמים ומצילים – דרור הבונים, החלוץ הצעיר, העובד: תנועות חלוציות של הקיבוץ המאוחד בהונגריה מערכת – קיבוץ דליה 1999
כהן אשר "לדמותה של ,ועדת העזרה וההצלה, בבודפשט בראשית דרכה", ילקוט מורשת כ"ט, עמ' 160–143 גבעת חביבה: ילקוט מורשת 1980
כהן אשר המחתרת החלוצית בהונגריה הקיבוץ המאוחד 1984
פרופ' קשתי יצחק בתי הילדים אשר הוקמו ביוזמת התנועה הציונית בהונגריה בשנת 1944 2008
רוזן יונה נקראתי ואלך העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 2002
רונן אביהו הקרב על החיים: השומר הצעיר בהונגריה תל אביב: יד יערי 1994
רותם יהודית איש אשר רוח בו, צבי גולדפרב – חייו העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 2002
שולדוס יהודה נטיעה באדמת טרשים העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 2000
בעין הסערה – המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בעת הכיבוש הגרמני בשנת 1944. תוכנית לימודים בהוצאת משואה – יד ושם 2004
ילקוט מורשת. 50 שנה לשואת יהודי הונגריה. חוברת מס' 57 1994
ילקוט מורשת. 60 שנה לשואת יהודי הונגריה. גליון מס' 77 מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' 2004
Aranyi Asher One Eye Cries while the other Laughs. Edited by Maarechet, Kibbutz Dalia.
Dreams and Struggles. The History of Gordonia – Makkabi Hatzair in Hungary 1938 – 1950
Benshalom Raffi We Struggled for life Ramat Gan: The Society for the Research of the History of the Zionist Youth Movement in Hungary 2001
Blank Neomi
Gnizi Haim
Rescue Underground – Bne Akiva in Hungary during the Holocaust
Cohen Asher The Halutz Resistance in Hungary 1942 – 1944 Social Sciences Monographs, Boulder and Institute for Holocaust Studies of the City University of New York 1986
Dreamers and Builders. Habonim in Transylvania and Hungary 1932 – 1949
Eichler Chava
Talmi Yehuda
Dreams, Struggles, Rescue by Hanoar Hatzioni in Hungary 1931 – 1947
Gur David Brothers For Resistance and Rescue Kibbutz Dalia: Gefen 2007
Ronen Avihu The Battle for Life
Rotem Yehudit A Man in whom is the Spirit. Tzvi Goldfarb – His Life.  
Yisrael Moshe
Lazar Dov
Dror Habonim, Haoved
Zsoldos Jehuda Netiah beadmat trashim
The Hakibbutz Hameuhad Youth Movements in Hungary
Yalkut Moreshet – No. 57 1994
Yalkut Moreshet – No. 77
Benshalom Raffi Mert élni akartunk. Holocaust Dokumentációs Központ. Budapest 2003
Cohen Asher A haluc ellenállás Magyarországon. Balassi Kiadó, Budapest 2002
Grossmann Alexander Első a lelkiismeret. Belvárosi Könyvkiadó, Budapest 2003
Gur Dávid Együtt ​az ár ellen 2016
 Laor – Ashur Hadasz A vihar közepén. A cionista ifjúsági mozgalmak földalatti ellenállása Magyarországon a német megszállás alatt. Oktatási program.  Jerusalem: Yad Vashem 2004
Ronen Avihu Harc az életért Belvárosi Könyvkiadó, Budapest 1998
תעודות מזויפות תוצרת בית המלאכה לתיעוד מזויף של המחתרת הציונית משנת 1944 – 50 פריטים 1944
קוו החיים, פעולות המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בשנת 1944
קו החיים – סרט סמי תיעודי על פעולות המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בשנת 1944 – 60 דקות 1994
קטעים מראיונות מוקלטים של חברים (עברית – הונגרית). במשוער: 20 חברים
כנס תנועות הנוער הציוניות בשפיים – 50 שנה אחרי.
אפרים אגמון   2012
משה אלפן  2013
דרור הבונים  2014
הנוער הציוני  2014
זיכרונות 2014
תמר ורפי בנשלום  2015
דוד גור  2017
סידרה א. המחתרת קמה 2018
סידרה ב שם הצופן: טיול 2018
סדרה ד' חומות הכלא לא יכלו להם 2020
יצחק הרבסט (מימיש) 2017
אפרים אגמון (חדש)                                2020
Ephraim Agmon  2012
Moshe Alpan  2013
Hanoar Hazioni  2014
Dror Habonim 2014
Tamar and Rafi Benshalom  2015
David Gur  2017
The Resistance Arises – Hungary 1944 2018
Code Name: Tiyul 2018
Efrajim Agmon  2012
Moshe  Alpan 2013
Dror Habonim 2014
Hanoar Hacioni 2014
Bensalom Tamar es Rafi 2015
Bensalom Tamar es Rafi 2015
Gur David 2017
הקרב על החיים  2019
הקרב על החיים  2019
בתי הילדים 
טיול 
מעצר חקירה שחרור 
שומרי אחיהם