מקורות לפעולות השליחים

להלן רשימה ביבליוגרפית של ספרים, חיבורים, מאמרים, מסמכים וארכיונים עיקריים:

 

 1. Moor Zoltán: Budapest 1944. כתב יד בשפה הגרמנית, 1962, מצוי ביד ושם, ארכיון גבעת חביבה, ארכיון קיבוץ געתון – להלן- מור

2..אשר איינהורן: אביב אחרון – של יהדות מרמרוש. 1963. בהוצאת המחבר.              להלן- איינהורן.

 1. Gilles Lambert: Operation Hazalah. The Bobbs-Merril Co. Inc. N.Y. 1974. Translated by Robert Billen and Rosette Letellier N.Y. Indianapolis

להלן: למבר.

 1. Salamon Mihály: Keresztény voltam Európában. Népünk kiadása. TA.

( מיכאל סלומון: נוצרי הייתי באירופה ). להלן Salamon

 1. פרטכל משפט אייכמן, להלן : משפט.

6 . יואל פלגי: רוח גדולה באה. עם עובד 1977. להלן: פלגי.

 1. רפי בנשלום: נאבקנו למען החיים. ספרית פועלים 1978. להלן:בנשלום.
 2. ד"ר אשר כהן: המחתרת החלוצית בהונגריה 1942 – 1944. הקיבוץ המאוחד 1984. להלן: כהן.
 3. לפני בוא השיכחה. זיכרונות חברי קיבוץ געתון. 1985. להלן: געתון.
 4. Alexander Grossman: Nur das Gewissen. Verlag Im Waldgut. 1986

( רק המצפון ) להלן: גרוסמן.

 1. נתן בן חיים ( עורך ): יד לבית"ר בהונגריה 1928 – 1948. להלן: יד לבית"ר.
 2. Benedek István Gábor-Vámos György: Tépd le a sárga csillagot

Pallas Lap és Könyvkiadó Budapest 1990. ( קרע את הטלאי הצהוב )

להלן: וואמוש.

 1. שלמה שמידט ( עורך ): בגלוי ובמחתרת . הנוער הציוני הדתי במרכז אירופה. מורשת 1992. להלן: הנוער הדתי.
 2. ד"ר חוה אייכלר: בצל המוות. יד טבנקין 1992. להלן: אייכלר ( 1 ) .
 3. מיכאל לזר: מאבק לחיים ותקווה לגאולה. הוצאה פרטית 1992. להלן: לזר
 4. נעמי בלנק . חיים גניזי: מחתרת הצלה 'בני עקיבא' בהונגריה בתקופת השואה. אוניברסיטת בר אילן 1993. להלן: מחתרת הצלה.
 5. משה ישראל, ד"ר דב לזר ( עורכים ): דרור, הבונים, העובד. תנועות חלוציות בהונגריה. הוצאה פרטית. 1994. להלן: ישראל-לזר.
 6. אביהו רונן: הקרב על החיים. יד יערי 1994. להלן: רונן.
 7. Until Ildikó Ruth: A névtelen Smulik. Tel Aviv 1994.

( שמולוק האלמוני ). להלן: אילדיקו.

 1. ד"ר חוה אייכלר – יהודה תלמי: חלום, מאבק, הצלה. תולדות תנועת הנוער הציוני בשטחים דוברי הונגרית 1931–1949.משואה 1996.להלן: אייכלר ( 2 ).
 2. ד"ר אליעזר אבן – בנימין רביד ( עורכים ): יהודי סיקשפהירוואר והסביבה. 1997. להלן: אבן.
 3. רוברט אופנר: נשארתי בחיים במקרה. בודפשט 1944. הוצאת המחבר, מערכת דליה. 1997.להלן: אופנר.
 4. Ingrid Strobl: Die Angst kam erst danach. Jüdische Frauen im Wiederstand in Europa 1939 – 1945. Fischer Verlag. Frankfurt am Mein 1998. ( הפחד בא אחר כך. נשים יהודיות בתנועת התנגדות באירופה 1939- 1945) להלן: שטרובל.
 5. משה ישראל: מבשרים, מגשימים, לוחמים ומצילים. תנועות חלוציות של הקיבוץ המאוחד בהונגריה,חלק א'. הוצאת מערכת, דליה 1999. להלן: ישראל.
 6. אלכסנדר ברזל ( עורך ): חלומות, מאבקים, תולדות גורדוניה מכבי הצעיר 1938 – 1950. הוצאת מערכת, דליה 2000. להלן: ברזל.
 7. אשר ארני: עיין אחת בוכה, עיין אחת צוחקת. העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. 2002. להלן: ארני.
 8. דוד גור: אחים להתנגדות ולהצלה. המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בעת מלחמת העולם השנייה. העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. 2004. להלן: אחים.
 9. אפרה אגמון: שומר אחי. מערכת, דליה 2008. להלן: אגמון.
 10. ארכיון יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה. להלן: יד ושם.
 11. בית העדות להנחלת הציונות הדתית ניר גלים. להלן: בית העדות
 12. ארכיון 'מוזיאון בית לוחמי הגטאות למורשת השואה והמרד'. להלן: לוחמי הגטאות.
 13. ארכיוו משואה. יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה ובמרי. להלן: משואה.
 14. ארכיון 'העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה'. להלן: העמותה.

העדויות הנאספות בשפות שונות, נשמרות בארכיון 'העמותה'. העדויות מופצות ,דרך קבע, לכ-10 ארכיונים בארץ ובחו"ל.