מקורות לשליחויות בין 19.3.1944 לבין 30.6.1944

 

שליחויות לערי השדה בתקופה שבין 19.3.1944 לבין 30.6.1944.

להלן שמות השליחים, היעדים שהגיעו אליהם, תיאור מסמכים.

 

 1. אבן אליעזר: לעיר Székesfehérvár ( סיקשפהירוואר )

ראה: אייכלר ( 2 ) עמוד 90.

 1. אדלר בצלאל: לערים Kassa, Ungvár ( קשה, אונגוואר )

ראה: ארני – עמודים 90- 92, עדות חוה בן פורת – המראיין ז. מור.

 1. אדלר נשר: לעיר Érsekújvár ( אירשקאויוואר )

ראה: מור – עמוד 306 ( שם הניצולה הוחלף עם שם השליח ) בנשלום – עמוד 166 ( השמות הוחלפו ) , העמותה.

 1. אגמון אפריים: לערים Mátészalka, Munkács למחנות עבודות כפייה Tata, Pécs ,למחנה מעצר Sárvár, Kistarcsa לכ"א פעמיים  ( מאטיסאלקה, מונקאץ', שארוואר, קישטארצ'ה ) ראה: מור – עמוד 306, כהן – עמוד 106, בנשלום – עמוד 166, רונן – עמודים 106, 107, עדות מורדי פרנקל

העמותה, וואמוש – עמוד 137, אגמון – עמוד 64-65, 95, אחים – עמוד 26, משפט – עמוד 903.

 1. אגמון ( שכטר ) ציפי: – לבית הסוהר של הגסטאפו ב-Szeged, , מחנה עבודה בעיר Mohács ( סגד, מוהאץ' ), ראה: בנשלום – עמודים 75, 76, 149, כהן – עמוד 43, פלגי – עמודים 101- 102, עדות יהושוע ווייס – העמותה.
 2. אורן ( Aczél ) חנה:, אחים – עמוד 30.
 3. אופנר רוברט: לערים Sopron, Szombathely ( שופרון, סומבאטהיי )

ראה: העמותה, אופנר – עמוד 46.

 1. אייזנר ברוך: למחנה עבודה ב-Várpalota ( ווארפאלוטה )

ראה: עדות צבי קשת – העמותה.

 1. אישתו של עובד רכבת: ל- Miskolc ( מישקולץ )

ראה: Salamon – עמוד 71,

 1. אלמוני: ל-Miskolc ( מישקולץ )

ראה: כהן – עמוד 106 ( החבר של רחל לנדאו ) – עדות ירמיהו לביא, הנוער הדתי – עמוד 49.

 1. אלמוני: – לעיירה Csenger ( צ'נגר )

ראה: עדותו של משה רוזנברג. משפט – עמוד 905

 1. אלמוני: בשליחות רפי בנשלום לעיר Kassa ( קשה )

ראה: וואמוש – הקלטה לקראת הדפסת הספר.

 1. אלמוני: למחנה עבודה ( ככל הנראה Pécs – פיץ' )

עדות יוסף מרגולין ( 4 חברים ) – העמותה, אחים – עמוד 125

 1. אלמונית: לעיר Kolozsvár ( קולוז'וואר )

ראה: עדות יהודה הלוי, אייכלר ( 1 ) – עמוד 29, העמותה

 1. אלמונית: לעיר Komárom ( קומרום ) ככל הנראה ציפי אגמון

ראה: וואמוש – עמוד 155, עדות יוסף מאיר – העמותה.

 1. אריאלי זהבה: לעיר Kassa ( קשה )

ראה: העמותה, אחים – עמוד 44.

 1. ארני אשר: לערים Békéscsaba, Kassa, Bongur, Kiskunhalas, Dés

( ביקישצ'אבה, קשה, בונגור, קישקונהאלאש, דיש ) , ראה: כהן – עמוד 105, ארני – עמודים 85, 86, 87, 90, 91, 92, ישראל – עמוד 195,

אחים – עמוד41.

 1. באומגרטן מנחם: לעיר Huszt ( הוסט )

ראה: עדות צבי פריזנט – העמותה.

 1. ביליצר אדוניהו: לעיר Debrecen ( דברצן ) שלוש פעמים

ראה: עדות חוה זליקוביץ' – העמותה, אחים – עמוד 44.

 1. בלום פנינה: ראה: למבר – עמוד 49.
 2. בנשלום תמר: לעיר Kassa ולמחנות Strasshof, Bácstopolya ( קאשה, שטרסהוף, באצ'טופוייה ), ראה: בנשלום – עמוד166, רונן – עמודים 107, 171, שטרובל – עמודים 217, 220, אגמון – עמוד 55, אחים – עמוד 50.
 3. ברזל ( שטיינר ) שושנה: למחנה עבודה ליד Vác, ליישובים Nagysurány

( פעמיים ), Érsekújvár ( וואץ, נאג'שוראנ', אירשקאויוואר )

ראה: ברזל – עמודים 247, 253, 255, 276, עדות מרתה קוש ( ווילנר),

אחים – עמוד 53, העמותה.

 1. ברושי דב: למחנות עבודה באזור Székesfehérvár (סיקשפהירוואר )  ראה: עדות  ברושי – העמותה
 2. ברק ( בישיץ ) יהודית: למחנה עבודה ליד Tata ( טאטה ) ראה: עדות מורדי פרנקל, עדות יהודית ברק – העמותה
 3. גולן ( פטמן ) חיים: לערים Nyírbátor, Debrecen ( נ'ירבאטור, דברצן )

ראה: מור – עמוד 306, בנשלום – עמוד 166, רונן – עמודים 105, 106, עדות לאה צור, עדות ישעיהו פטמן, עדות חיים גולן – העמותה, אחים –עמוד 65.

 1. גולן משה ( מיקי גוטסמן ): לעיר Munkács ( מונקאץ' ), ראה: מור – עמוד 106, בנשלום – עמוד 166, רונן – עמודים 105, 106, אגמון – עמוד 55.

 

 1. גרדוש יוסף: לערים Huszt, Munkács ( הוסט, מונקאץ' ) ראה:  כהן – עמוד 107, ארני – עמוד 139, אחים – עמוד 69.
 2. גרדוש ( טישלר ) לאה: לעיר Debrecen ( דברצן ) ראה: עדות לאה גרדוש, עדות יצחק לפיד – העמותה.
 3. גרוזינגר אלכסנדר ( Grózinger Sándor ): לעיר Karcag ( קארצאג ) פעמיים , ראה: עדות מרתה גרוזינגר – עמותה
 4. גרינוואלד דוד: ליישובים Nyíregyháza, Vencsellő ( נ'ירג'האזה, וונצ'לו ) ראה: למבר – עמודים 42, 86, כהן – עמוד 105, אייכלר ( 1 ) – עמוד 27, אחים – עמוד 70, העמותה
 5. גרינפלד ( גנץ ) חנה: לעיר Kolozsvár ( קולוז'וואר ) ראה: כהן – עמוד 103, ארני – עמוד 74, אייכלר ( 2 ) – עמוד 93, עדות אגי שטוייר, אחים – עמוד 73, העמותה.
 6. הפנר אימרה: לגטו Miskolc ( מישקולץ ) , ראה: אחים – עמוד 84, העמותה
 7. וואגו גיורא: לעיר Debrecen ( דברצן ) , ראה: אייכלר ( 1 ) – עמוד 27, עדות מרדי וייס – יד ושם,העמותה.
 8. וייס יעקב: לערים Kassa ( קאשה ) שלוש פעמים  Munkács ( מונקאץ' ) ראה: עדויות משה פרידן, זהבה אריאלי – העמותה, יד לבית"ר – עמוד 100
 9. וייס מורדי: לעיר Nagyvárad ( נאג'וואראד ) ראה: עדות מורדי וייס – יד ושם, העמותה
 10. וייסקופף משה: לעיר Miskolc ( מישקולץ ) ראה: כהן – עמוד 104, למבר – עמודים 86 – 88, אחים – עמוד 97, עדות מ. וייסקופף – לוחמי הגטאות, בית העדות, העמותה
 11. ווצלר אורה: למחנה עבודה ליד Vác ( וואץ ) ראה: ברזל – עמוד 255
 12. ווצלר שלמה: למחנה עבודה ליד Vác ( וואץ ) ראה: עדות שלמה ווצלר-שושנה ברזל, המראיין אשר כהן – לוחמי הגטאות, העמותה.
 13. ורדי ( שכטר ) אסתר: לעיר Kisvárda ( קישווארדה ), ראה: מור – עמוד 306, כהן – עמוד105, בנשלום – עמוד166, רונן – עמודים 104-105, אגמון – עמוד 66, אחים – עמוד 101, עדות אסתר ורדי – העמותה.
 14. יעקבי ( עוזיאל ) מנחם: לערים Munkács, Beregszász ( מונקאץ', ברגסאס ) , ראה הנוער הדתי – עמוד 47.

 

 1. כהן שלמה: לעיר Huszt ( הוסט ), ראה: העמותה – נשלח ע"י צבי  גולדפרב, אחים – עמוד 108,

 

 1. שרה כוכבי ( Miklós Zsuzsa ): לערים Kolozsvár, Sopron, Győr ( קאשה, קולוז'וואר, שופרון, ג'ור ) ולמספר מחנות לעבודות כפייה, ראה: אייכלר ( 2 ) – עמוד95, עדויות מורדי וייס, דוד גריוואלד – העמותה.
 2. לוי יהודה: לערים בטרנסילבניה, ראה: עדות מורדי וייס – יד ושם         ( שמות הערים לא צויינו )
 3. לוי שמעון: לערים Székesfehérvár ( דברצן, סיקשפהירוואר ראה : אבן – עמודים 106, 171, עדות גבריאל הורוביץ ( הורקה ) בראייון קולקטיבי משנת 1970 – משואה, עדות יוסף בר יואל ( קנדל ) – העמותה
 4. לוונהיים שמואל: לערים Vác, Bonyhád, Vasvár, Vásárosnamény, Nagyvárad, Székesfehérvár ( וואץ, בונ'האד,וואשוואר, וואשארושנאמינ', נאג'וואראד, סיקשכהירוואר ), ראה: משה בידרמן: פרקי הנוער הציוני בהונגריה. משואה, קובץ שנתי א', 1973, אייכלר ( 1 ) – עמוד 82, אילדיקו – עמוד 55, אבן – עמוד 171, אחים – עמוד 113, העמותה.
 5. ליסאואר אברי: ל-Miskolc ( מישקולץ ), ראה: עדויות שרגא וייל, שרה וייל – העמותה
 6. מקאי ( אלנבוגן ) יהודית: לערים Várpalota, Komárom, Győr ( ווארפאלוטה, קומארום, ג'ור ) ראה: ברזל – עמודים 247, 262, אחים – עמוד124, עדות צבי קשת – העמותה, העמותה
 7. נדב ( לווינגר ) אפריים: לערים Nyíregyháza, Kisvárda, Debrecen, Kassa, Miskolc  ( נ'ירג'האזה, קישווארדה, דברצן,, קאשה, מישקולץ ) ראה: רונן – עמוד 100, וואמוש – עמוד 137, אחים – עמוד 126, עדויות

של חנה ניסמן, חייה קליין-טאוב, רחל ויעקב דויטש, שרגא ושרה וייל – העמותה

 1. נדב ציפי: לערים Kassa, Miskolc ( קאשה, מישקולץ ), ראה: רונן – עמוד 107, וואמוש – עמוד 138, אחים – עמוד 127, עדות חייה קליין-טאוב – העמותה
 2. נמט שבתאי: לעיר שופרון ( פעמיים ) ראה: הקדשה בספרו של גרשון ויילר, העמותה.
 3. סמט אימי: לעיר Miskolc ( מישקולץ ), ראה: העמותה ( 12 חברים )
 4. סנטו חדוה: למחנות עבודה  Komárom, Pécs, Mohács ( לומארום,פיץ', מוהאץ' ) ראה: אחים – עמוד 133, עדות חדוה סנטו ביד ושם, עדות אברהם קרני – העמותה.
 5. סנטו שמואל: לגטו Bonyhád ( בונ'האד ), ראה: עדות ש. סנטו – העמותה
 6. עמיר ( שפינר ) מרים: למחנה עהודה ב-Tata ( טאטה ), ראה: עדות – העמותה
 7. עצמון ( נויבירט ) חנה: למחנה עבודה Pécs ( פיץ' ), ראה: אחים – עמוד 126.
 8. עשהאל דוד: למבר, עמוד 49.
 9. פאול ארנסט: למחנה עבודה Dés ( דיש ) ראה: עדות צבי פריזנט – העמותה, אחים – עמודים 142 – 143.
 10. פטמן ישעיהו: לערים Debrecen, Nyírbátor ( דברצן, נ'ירבאטור ), ראה: עדויות של ישעיהו פטמן, חיים גולן – העמותה, אחים – עמוד 147
 11. פרידמן אביגדור: לעיר Kassa ( קאשה ), ראה: אחים –  עמוד 153
 12. פריזנט צבי: לגטו Huszt ( הוסט ) פעמיים, ראה: כהן – עמוד 107, בתוך עדותו של צבי גולדפרב, עדות צבי פריזנט ( 11 חברים ) – העמותה, לזר – עמוד 43, אחים – עמוד 155
 13. פרנקל שמואל: לעיר Kisvárda ( קישווארדה ), ראה: רונן – עמודים 103 – 104.
 14. קדרי מנחם צבי: לערים Miskolc, Kassa, Losonc, Királyhalma ( מישקולץ, קאשה, לושונץ, קיראייהאלמה ), ראה: הנוער הדתי – עמוד 47
 15. קילון משה: לעיר Érsekújvár ( אירשקאויוואר ) , ראה: רומן – עמוד 107, עדויות מורדי בק, מרים רונן ( בישיץ ) – העמותה
 16. קנדל מיקי: לעיר Székesfehérvár ( סיקשפהירוואר ), ראה: עדות דוד גרינוואלד – יד ושם, העמותה
 17. קרני ( אלפר ) קלרי: ליישוב Zsámbék ( ז'אמביק ), ראה: עדות קרני קלרי – העמותה
 18. ראב צדוק: לערים Nagyvárad, Kolozsvár ( נאג'וואראד, קולוז'וואר ), ראה: כהן – עמוד 106, הנוער הדתי – עמוד 47, אחים – עמוד 177
 19. רוזנבאום משה: ל-Kökényes ( קוקינ'ש ), ראה עדות פריזנט – העמותה, אחים – עמוד 180
 20. רוזנבאום פנחס: לערים Huszt, Máramarossziget, Ungvár, Kisvárda ( הוסט, מאראמארושסיגט, אונגוואר, קישווארדה ), ראה: למבר – עמודים 40, 48, כהן – עמוד 106, הנוער הדתי – עמוד47
 21. צביה, חברה במכבי הצעיר: למחנות עבודה, ראה: עדות יהושוע נויבירט – העמותה
 22. רוזנברג שאול ( שלי ) לערים Kassa, Ungvár ( קאשה, אונגוואר ), ראה: כהן – עמוד 106, הנוער הדתי – עמוד 49, עדות צדוק ראב – מחתרת הצלה, עדות מאיר פרידמן – העמותה
 23. רוזנצווייג חיים ( Imka ): לערים Békéscsaba, Debrecen ולמחנה עבודה ליד Csorbás ( ביקישצ'אבא, דברצן, צ'ורבאש ), ראה: אייכלר ( 1) – עמוד 27, מאמר גבריאל הורוביץ במשואה, קובץ שנתי יב', 1989 – עמוד 205, עדויות חוה אייזנברג, גאבור פאנקה – העמותה, מורדי וייס – יד ושם, אחים – עמוד 184.
 24. רייך קלרי ( אחות רות עצמון ): למחנה עבודה באי Csepel ( צ'פל ) ראה: עדות גבי פרנקל – העמותה,
 25. רייכמן עזרא: ל Vésztő- ( וויסטו ), ראה: רונן – עמוד 107, אחים – עמוד 190, העמותה
 26. שווארץ שעיה: לעיר Munkács ( מונקאץ' ), ראה: העמותה
 27. שוטר אלמוני בשליחות אביגדור פרידמן: לערים Kassa ( קאשה ) – שלוש פעמים,  Gyöngyös ( ג'ונג'וש ), ראה עדות מאיר פרידמן – העמותה
 28. שייוביץ' בצלאל: לעיר Ungvár ( אונגוואר ) , ראה: רונן – עמוד 107       ( עדות הוה בן פורת-אוסלנדר ), געתון – עמוד 33, עדות חוה בן פורת, יד ושם – עמוד 6
 29. שפיצר ( נויבירט ) לאה: למחנות עבודה, ראה: עדות ניסן שפיצר – העמותה, אחים – עמוד 129.