סרטים תיעודיים על המחתרת – מסיפורי החברים

הסרטים שנעשו ע"י בני ברזילי מבוססים על עדויות של חברי המחתרת שנגבו במסגרות שונות
1 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 1944 –אפרים אגמון

https://www.youtube.com/watch?v=jISmVAEkFDM&t=8s

הופק ב-2020 אורך 37:09 דקות

אפרים (אפרה) אגמון (טייכמן) נולד בעיירה קטנה בהונגריה למשפחה דתית, נמלט מגיוס ליחידות של עובדי כפיה, נסע לבודפשט והפך לאחד הפעילים המרכזיים של המחתרת. הוא נסע לעיירות נידחות כדי להזהיר  את היהודים מהגורל הצפוי להם והציע סיוע לבריחה. בזהות בדויה של קצין רכבת, הוא עסק בהכנת משתתפי ה'טיול', סייע לעריקה מהיחידות שלעובדי הכפייה. בתקופת השלטון הפשיסטי הוא הוציא,לבוש מדי 'צלב החץ', יהודים מידי כנופיות המרצחים. היה ממונה על המחלקה הכלכלית ודאג למזון וציוד לכל היהודים שחיו בבירה באותה העת. הוא נתפס פעמיים ע"י חיילי 'צלב החץ'. אך הצליח להיחלץ מידיהם.

2 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 1944 – משה אלפן

https://www.youtube.com/watch?v=ypBh1hVngcs

הופק ב-2013 אורך 31:46 דקות

משה אלפן (אלפנט) שכונה "פיל" נולד בעיירה בסלובקיה. את לימודיו סיים בבה"ס 'תרבות'. הוא דיבר הונגרית רהוטה. בוועידה של 'השומר הצעיר' בליל סילבסטר 1943 הוטל עליו לעבור להונגריה, כדי לסייע בידי פליטי התנועה מפולין ומסלובקיה. פיל היה ממקימי המחתרת של הנוער הציוני החלוצי ונטל חלק מרכזי בארגונה, בסימון מטרותיה ובפעילותה הנועזות. בתחילה הוא פעל בנושאי ה'טיול' ארגן את נתיב הבריחה לרומניה נע בין בודפשט לגבול הרומני מדי כמה ימים. הוא השתתף והוביל רבים ממבצעי המחתרת בבודפשט, בבית הזכוכית, בהדפסת והפצת כתבי החסות השווייצריים. פיל הצטיין באומץ לב ובחשיבה יצירתית.

3 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 1944 – דרור הבונים

https://www.youtube.com/watch?v=AkSiDHyyUW8&t=82s

הופק ב- 2014 אורך 44:14 דקות

הסרט על פעילותה של תנועת 'דרור-הבונים' מתחיל במעצרה של הנהגת התנועה ע"י הבולשת ההונגרית. נשקה גולדפרב, ווילי אייזיקוביץ, צבי גולדפרב ואשר ארני נעצרו ביום אחד במרכז בודפשט.הם נלקחו לבית הסוהר הצבאי לאסירים פוליטיים.6 חודשים קודם לכן, אשר ארני כבר ישב בכלא, כשהוא נתפס על גבול רומניה עם קבוצת פליטים מפולין. אשר הועמד אז, בפני כיתת יורים, כדי לסחוט ממנו הודאה מפלילה. אחרי חודש הוא שוחרר וחזר לפעילותו המחתרתית. צבי גולדפרב היה פליט מגטו ורשה ומאחר ולא ידע הונגרית,ה'כיסוי' שלוהיה של חייל איטלקי. חברי התנועה חפרו מקומות מסתור תת-קרקעיים (בונקרים) והסתירובהם את המבוקשים ע"י הבולשת.דאגו להם למזון ולקשר עם התנועה. בונקרים אחדים נתשפו והחברים משם הובלו לבית הסוהר הנ"ל. אסירי המחתרת עונו באכזריות על ידי חוקרי בית הסוהר ובמיוחד נשקה וצבי גולדפרב. מטה המחתרת הציל את חיי הכלואים בצעד נועז, על ידי גייס קצין הונגרי שתמורת סכום שוחד עתק, הוציא את כל חברי המחתרת מבית הסוהר.

4 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 1944 – הנוער הציוני

https://www.youtube.com/watch?v=4dt2hKnuKE8&t=69s

הופק ב-2014 אורך 46:22 דקות

תנועת 'הנוער הציוני' היתהמהתנועות הפעילות במחתרת תנועות הנוער. סכנת השואה המתקרבת להונגריה הגיעה לתודעתם מפליטי התנועה מפולין שהגיעו לבודפשט עוד ב-1943. התנועה ערכה סמינר להכנת בוגרי התנועה לפעילות מחתרתית. שלחו שליחים לערי השדה, כדי להזהיר את היהודים מפני הבאות. כל הפעילים החליפו את זהותם לזהות הונגרית-נוצרית, יהודה לוי ליווה מדי יום קבוצות מבודפשט לגבול הרומני ודאג להעביר אותם לרומניה. אדוניהו ביליצר, הקים משרד שך 'הצלב הרדום הבינלאומי' וניהל משם הצלה של אלפי ילדים נטושים. כל אנשי המשרד היו יהודים בזהות בדויה. ישעיהו רוזנבלום ניהל את אחד מבתי הילדים, ודאג לרווחתם. יהודה לוי נתפס ע"י הגסטאפו ועבר מסכת עינויים קשה. חייו ניצלו בנס.

5 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 1944 –זכרונות

https://www.youtube.com/watch?v=AkSiDHyyUW8&t=82s

הופק ב-2014 אורך 11:40 דקות

לקט זיכרונות, של חברי המחתרת על הפעולות הנועזות של המחתרתוועלהאווירה ששררה באותם הימים בקרב יהודי הונגריה.

6 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 1944 – תמר ורפי בנשלום

https://www.youtube.com/watch?v=hXLGcqEOqKs&t=1063s

הופק ב-2015 אורך 46:01 דקות

רפי בנשלום, כמו משה אלפן נשלח מסלובקיה להונגריה, לסייע בידי הפליטים מסלובקיה ומפולין. רפי הפך במהרה לאחד ממנהיגי מחתרת ההצלה. רפי היה בין קובעי מדיניות המחתרת, לפיה על חבריה להשיג זהות הונגרית-נוצרית ובמסווה זה לפעול לחיפוש דרכים יצירתיות להצלת חיי יהודים. רפי בעל החזות האירית, ודובר גרמנית רהוטה, נכנס בטולונץלבית הסוהר, כאיש הגסטאפו, כדי להוציא משם 38 חברים. תמר בנשלום הגיעה לבודפשט, מעיירה הונגרית והצטרפה מיד לפעולות המחתרת. היא לקחה חלק במבצעי 'הטיול'. יותר מאוחר היא נסעה לווינה ובעזרתהגסאפםו הגיעה למחנה הריכוז של יהודים מהונגריה בשטרסהוף. רפי פעל בבית הזכוכית, משם ריכז את הפעולות השונות של המחתרת. לאחר עלייתם ארצה, שימש רפי כשגריר ישראל במספר מדינות.

7 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 1944 – דוד גור

https://www.youtube.com/watch?v=VgF4jUsgMlM&t=3s

הופק ב-2017 אורך 34:00 דקות

דוד גור הגיע לבודפשט מיד לאחר קבלת תעודת הבגרות בעירה שלו. הוא מצא דרך אל תנועת 'השומר הצעיר'. הם החליטו לנצל את נסיונו בשרטוט טכני וצירפו אותו לפעילי בית המלאכה לייצור תעודות. עד מהרה הפך דוד לראש בית המלאכה, בו ייצרו אלפי תעודות מצילות חיים, מכל סוג. כל פעולה של המחתרת היתה חייבת להיות "תכוסה"בתעודה מתאימה: צו תנועה משטרתי, רשימת שחרור כלואים, תעודות אישיות של הגסטאפו וכו'. בית המלאכה בניהולו של דוד היה מסוגל לספק כל תעודה. מידור בית המלאכה היה מוחלט ואף אחד מחברי המחתרת לא ידע את מקומו. מחשבה רבה הושקעה במיקום בית המלאכה ובכל רגע שהתעורר צל של חשד לגילויו עבר בית המלאכה למקום אחר. באמצעות תלת-אופן ו-6 מזוודות במהלך 9 חודשי פעילותו החליף בית המלאכה 19 מקומות. בסוף באופן מקרי, נעצרו חברי בית המלאכה והועברו לבית הסוהר הצבאי לאסירים פוליטיים שנודע באכזריותו. שם עונו קשות ושוחרר על ידי המחתרת.

8 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 1944 – יצחק הרבסט (מימיש)

https://www.youtube.com/watch?v=JBmhmPvOOJA&t=38s

הופק ב-2017 אורך 44:35 דקות

סיפורה האישי של מירי שנר,, בתם של יהודית ומימישהרסט. מימיש ברח מסלובקיה ב-1942, נלכד על ידי משטרת הזרים ההונגרית, נאסר ונחקר באכזריות.המכות שקבבל בחקירתו, פגעו קשות באחת מכליותיו. עם הקמת המחתרת ב-1944 הפך מימישלמנטור של החברים החדשים וזכהב"תואר" מר מחתרת. מימיש ויהודית נתפסו ליד העיר סגד כשניסו לעבור לרומניה. מימיש הצליח לברוח מהמאסר ויהודית שוחררה במבצע נועד. מימיש נתמנה לאחראי לשחרור אסירים ומילא תפקיד זה בהצלחה. הם עלו לארץ, עם שני ילדיהם וכאן נפרדו דרכיהם. מימיש הפך לצלם ובמאי קולנוע. מירי מספרת באומץ על מערכת היחסים המורכבת עם אביה.

9 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 1944 – תקציר תולדות המחתרת

https://youtu.be/aXj6h_Mqum4

הופק ב-2020 אורך 09:15 דקות

סיפור הקמתה ופעולותיה העיקריות של מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה ב-1944. נגיעה קלה במרבית מבצעי ההצלה של המחתרת, משרטטת תמונה רחבת היקף על חשיבותה ועל אומץ לבם של חבריה.