שליחויות מ-1.7 עד 23.12 (המצור על בודפשט)

 

שליחויות בעת המצור על בודפשט 

בתקופה זו, הושלם כבר גירוש לאושוויץ של היהודים מערי השדה. היעד העיקרי של השליחויות היה לאתר את חברי התנועה השונים ביחידות הפזורות במחנות עבודת כפייה שנותרו עוד בתחומי הונגריה. השליחים סיפקו תיעוד מזוייף מתאים, בגדים להחלפה, כסף והוראות לעריקה לבודפשט. שם קלטו התנועות  את הבורחים ושילבו אותם בפעילות ההצלה המגוונת של המחתרת.

כך למשל אורגנה עריקה "קבוצתית" של כ-20 אנשים ממחנה העבודה 3\4 ליד העיר מוהאץ (Mohács), בהם יוסף שפר מגורדוניה-מכבי הצעיר, יוסף מאיר מהשומר הצעיר, שמואל סנטו מדרור-הבונים. כולם שולבו ונרתמו מיד לפעילויות השונות של המחתרת החלוצית.  בסוף התקופה יצאו השליחים  לחלץ יהודים מבית החרושת ללבנים, ומ'מצעד המוות' בכיוון אוסטריה כשהם מצוידים בתעודות חסות  ( Schutzpass ) למיניהן, ובמסמכי הצלב האדום הבינלאומי.

בתקופה זו יצאו – לפחות 29 שליחים וביצעו לא פחות מאשר 39 שליחויות.