דרור הבונים

׳דרור הבונים׳

 תנועה ציונית־סוציאליסטית, הוקמה לפני מלחמת העולם הראשונה ברוסיה, פעלה בעיקר בתחום ההגנה העצמית. אחרי המהפכה הבולשביקית הועבר מרכזה לפולין וב־1925 הצטרפה לפועלי ציון שמאל. הקימה סניפים בארצות רבות וייסדה יישובים רבים בארץ־ישראל. תנועת ׳דרור הבונים׳ בהונגריה נוצרה ב־1939 מאיחוד ׳דרור׳ ו׳החלוץ הצעיר', אולם כבר בתחילת שנות ה־30 פעלה בשמות שונים. בתחילת 1944 התבצע איחוד נוסף בין ׳דרור׳ ׳החלוץ הצעיר׳ ו׳הבונים׳. אחרי 1946, בעקבות פילוג, הצטרפה ׳דרור הבונים׳  ל׳אחדות העבודה׳ ואילו הפלג השני, בשם ׳נצח הבונים' הצטרף למפא״י.