מכבי צעיר

׳מכבי הצעיר׳

תנועת נוער בעלת קרבה רעיונית למפא״י. בהונגריה פעלה תחילה בעיקר בקרב התלמידים של הגימנסיה היהודית שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה. ב־1938 הפכה לתנועה ארצית ושנה לאחר מכן נבחרה הנהלה ארצית ואף יצאה קבוצת חלוצים ראשונה לארץ־ישראל במסגרת עלייה ב׳. בהנהגת התנועה השתלבו החברים שהגיעו כפליטים מסלובקיה להונגריה. ׳מכבי הצעיר׳ נטלה חלק פעיל בהתנגדות ובהצלה. אחרי מלחמת העולם השנייה עסקה התנועה בשיקום שארית הפליטה הכנת צעירים לעלייה והעלאתם ארצה. למשימות אלו התפתחה עבודה חינוכית עניפה בגדודים, בבתי ילדים ובהכשרות. החלוצים העולים יסדו את הקיבוץ של התנועה, צאלים, אבל כעבור זמן קצר – בעקבות החלטת התנועה – החברים עברו לשקם את כפר החורש ורבים אחרים התפזרו לקיבוצים קיימים רובם למצובה.

  

 

׳איחוד מפא״י׳

 מפא״י, מפלגת פועלי ארץ־ישראל, נוסדה בפלסטינה ב־1930 כאיחוד של שתי מפלגות, ׳הפועל הצעיר׳ ו׳אחדות עבודה׳. המילה ׳איחוד׳ נוספה לשם המפלגה שפעלה בחוץ לארץ. מפלגה בעלת אידיאולוגיה ציונית־סוציאליסטית. הדמות המרכזית במפלגה זו, בראשית פעילותה ב־1933, היה ד״ר בלה דנש (Dr. Denes Bela), רופא, מן הפעילים המרכזיים של הקהילה היהודית בבודפשט וחבר הנהלת ההסתדרות הציונית. פעילים מרכזיים נוספים היו הלל דנציג (Danzig Hillel), עיתונאי שביקר ב־1939 בארץ־ישראל, קטלין קיש (Kiss Katalin), ויילר פרנץ (Weiler Ferenc) וד״ר אילונה בנושובסקי (Dr. Beneschofsky Ilona). המפלגה הייתה פעילה בהונגריה עד 1949.