אימרה כץ

אימרה כץ

אימרה כץ Katz Imre

נולד בנ׳יראג׳האזה (Nyiregyháza) ב-17.12.1919

נפטר בישראל ב-1973

חבר ׳הנוער הציוני׳

נולד בהונגריה ב-1919. חבר הנוער הציוני. כשברשותו תעודות אריות חילץ יהודים מגטו בודפשט. הצטרף לארגון "קישקה", כוח-עזר של הצבא ההונגרי. פעמים אחדות השיג תעודות ממשרדו של נציג האפיפיור בבודפשט ומסר אותן לחברי תנועתו. באחד המקרים לקח משם 60 תעודות.  אחרי השחרור פעל במסגרת "הבריחה". ב־1946 עלה ארצה והצטרף לקיבוץ יחיעם.