מרטון סקיי

נר זכרון באין תמונה

מרטון (מרצי) סקיי

Szekely Marton ״Marci״

נרצח ב־1944

חבר ׳מכבי הצעיר׳

בין 17.4.1944‏-20.9.1944 היה במחנה לעבודת כפייה יחד עם צבי בוגן. היה בין החברים שמצאו מחסה בבונקר בשדרות הונגריה בבודפשט. כאשר הבונקר הוקף על ידי הפשיסטים ניצב בפתחו בשמירה. באקדח שבידו ירה על הפשיסטים, שהשיבו אש והרגוהו. נפל בקרב מות גיבורים.