ספרי זכרון על חברי מחתרת

קול מיתר קרוע  – סיפור חייה של יוצי-יוצה-יהודית וייס-הרבסט-לבנה