בית הזכוכית

"בית הזכוכית", שהיה ביתו של סוחר יהודי, הוחכר וסופח לקונסוליה השוויצרית, ונועד לשמש כמשרד לרישום בקשות עליה, על סמך הסרטיפיקטים של המנדט הבריטי. בשל היותו מקום אקסטריטוריאלי, מוגן יחסית, הפך בית הזכוכית למרכז פעילות המחתרת. באוקטובר 1944. כאשר השתלט "צלב החץ" על המדינה, יזמו אנשי המחתרת קליטה של כ-3000 נפשות, אנשי מחתרת, פליטים ואחרים בין כתלי הבניין וכך הביאו להצלתם. כאן גם יזמו אנשי המחתרת את הדפסת כ-120 אלף תעודות ה"שוצפאס" המזויפות וחלוקתן לכול דיכפין (בגטאות, ברחובות, לאנשי פלוגות עבודות הכפייה) וכך ניצלו רבבות יהודים.