בתי הילדים

לאחר עליית "צלב החץ" הפשיסטי לשלטון, ב-15 לאוקטובר, נלקחו המוני יהודים, תוך זמן קצר ביותר, מי לעבודות כפייה ומי אל רציחתם על גדות הדנובה. ילדים יהודים רבים ננטשו. אנשי המחתרת לקחו על עצמם את הצלתם. הם הקימו 55 בתי ילדים, בהם שיכנו כ-5000 ילדים. בעזרת סגל של כאלף איש. הם דאגו למזון, חימום בחורף הקשה, תרופות ואף חינוך. מלאכת הקודש הזאת נמשכה גם לאחר השחרור, ובעזרת תנועות הנוער קודמה עלייתם לארץ ישראל.