יהודה בן דוד

בן דוד יהודה

יהודה בן דוד

Elfer Oszkár

נולד ב־7.10.1926 בקאשה; קושיצה (Kassa; Kosica)

נפטר בירושלים ב־22.11.2013

חבר ׳השומר הצעיר׳

גדל במשפחה אורתודוקסית. ב־16.4.1944 ברח לבודפשט מצויד בתעודות נוצריות אותנטיות אותן רכש מחבר בעירו. התכוון לצאת מהונגריה ברכבת של ה׳ועדה לעזרה והצלה׳ אולם במרכז היהודי פגש את רפי בנשלום, שצירף אותו למחתרת. השתתף בהצלת בחורים יהודים מפלוגות עבודת הכפייה ובהוצאת אנשים מ׳בתים יהודיים׳. בנובמבר 1944 נתפס, כאשר ניסה לשחרר יהודים מטרנספורט בתחנת הרכבת של אויפשט, פרבר של בודפשט. עונה במכות חשמל. אחרי כמה ימי מעצר ועינויים הצליח לברוח והמשיך בפעילותו במחתרת עד שחרור העיר בידי הצבא האדום, בינואר 1945. עלה לארץ בסוף 1945 והצטרף לקיבוץ יחיעם בו היה חבר עד 1957. משם עבר לירושלים.