מבצעי החילוץ

אנשי המחתרת פעלו יום ולילה להציל כל יהודי בדרכים רבות ומגוונות: הם סיפקו מזון לגטאות ולבתי הילדים, הם לבשו לעתים את מדי צלב החץ וע"י וכך לעזור ולסייע ליהודים להגיע למקומות מחסה ולבית הזכוכית. פרק מפואר ונועז במיוחד היה הצלתם של חברי מחתרת שנלכדו ונאסרו בבתי כלא ומרתפי הגסטפו. הם יזמו הצלה וחילוץ של יחידים במרתפי העינויים, הם הצילו את חבריהם שנתפסו על ידי בריונים ברחוב, הם פעלו במבצע שלא היה כמותו בתקופת המלחמה, וחילצו 120 מחבריהם שהיו אסורים בכלא הצבאי ברחוב מרגיט בידיעה כי הם מיועדים להוצאה להורג.