הנוער הציוני

׳הנוער הציוני׳

תנועת נוער חלוצית, מסונפת להסתדרות ׳הציונים הכלליים׳. נוסדה ב־1930 בפולין. הקימה בארץ קיבוצים ויישובים חקלאיים וכן את תנועת ׳העובד הציוני׳ שהיו לה סניפים בארץ ובגולה. בהונגריה הייתה תנועת נוער בעלת משקל והשפעה בקרב הנוער היהודי, כחלק מן הבלוק הציוני־ דמוקרטי, והיו לה סניפים והכשרות בבודפשט ומחוצה לה. תנועת ׳העובד הציוני', שבשורותיה היו חברים עד גיל 40, פעלה בהונגריה כבר לפני המלחמה, אך בעיקר אחריה. מנהיגי התנועה בשנת 1944 היו ד״ר סיגפריד רוט, מורדי וייס וד״ר אדוניהו ביליצר.

 

 

׳הציונים הכלליים׳

הזרם הכלל־ציוני החל להתגבש ב־1907 ודגל ב׳תכנית באזל׳ של ההסתדרות הציונית. ב־1935 התקיים הקונגרס הראשון של המפלגה בקרקוב שבפולין.

בהונגריה פעלה המפלגה לפני מלחמת העולם השנייה, במשך המלחמה ואחריה. אחרי המלחמה נשאה את השם ׳הבלוק של הציונים הכלליים הדמוקרטים׳ ואיחדה בתוכה ארגונים שונים, ביניהם את תנועת ׳הנוער הציוני׳. פעילים מרכזיים של המפלגה היו ד׳׳ר לסלו נאג׳ (Dr. Nagy Laszlo), בלה שוורץ (Schwarz Bela) וד״ר שנדור־אלכסנדר נתן (Dr. Natan Sandor-Alexander) מן הפעילים המרכזיים של המחתרת הציונית בהונגריה. המפלגה פעלה בהונגריה עד שנת 1949.