זיוף מסמכים

הצורך בתעודות מצילות חיים החל ב-1942, כאשר הגיעו פליטים מצ'כוסלובקיה ופולין,. תעודת שונות כמו תעודות לידה ותעודות זהות זויפו ביוזמה מקומית ובדרכים מגוונות. תנועות הנוער שיכללו את מתן התעודות הבדויות לחבריהם וכאשר השתלטו הגרמנים על הונגריה הייתה המעבדה לייצור תעודות של המחתרת מוכנה לפעולה . הם שיכללו את המעבדה ל"מפעל" של ממש ויכלו לספק תעודות בדויות לכל דורש וכמעט לכל מקרה. תעודות אלה אפשרו את התחזותם של אנשי תנועות הנוער ל"אריים" ועל ידי כך לבצע את משמותיהם.

 במהלך שנת 1944 הלך "הייצור" וגבר, ויחד אתו הסכנה לבית המלאכה ולמפעיליו כפי שיתואר להלן בפרק "הצורך בתעודות ובית המלאכה שהוקם"

"