Hashomer Hatzair

Hashomer Hatzair

 A Hasomer Hacair 1913-ban alakult Galíciában és Bécsben. Ez a mozgalom a zsidó fiatalok körében cserkészmozgalomként működött, de ideológiája három alapelvre épült: társadalmi egyenlőség, nemzeti függetlenség és kulturális megújulás. A mozgalom egész Európában elterjedt, és a tengerentúlon is alapítottak tagozatokat. A Hasomer Hacair tagjait arra nevelték, hogy a szövetkezeti életet egy kibucban, Eretz Izraelben valóra váltsák. A mozgalom marxista ideológiát vallott, és azonosult a világ munkásmozgalmainak küzdelmével. A Hasomer Hacair különösen elkötelezett volt az oktatási tevékenységek iránt, és innovatív oktatási módszereket dolgozott ki. A vezérfonalak a következők voltak: A zsidóság nemcsak vallás, hanem nemzetiség is; a zsidó fiatalnak társadalmi felelőssége van; és a mozgalom ideológiája a kibuci életben fejeződik ki a legjobban. Minden egyes tagozatot fészeknek neveztek. A mozgalom tagjait korcsoportokra osztották, és minden csoportnak munkaterve volt, amely magában foglalta a zsidó történelmet, az irodalmat, Eretz Izrael megismerését, a cionista történelmet és a munkásosztály történetének kiválasztott fejezeteit.

Magyarországon a Hasomer Hacairt 1927-ben alapította Dr. Havas, aki Erdélyből érkezett Budapestre. Az első fészek nyolc tagot számlált. A kezdeti hat tagú csoport 1930-ban a Maabarot Kibbutz részeként alijázott. A Hasomer Hacairnak 1932-re 1000 tagja volt Magyarországon, és 15 Hachshara programmal rendelkezett. 1931-ben egy második csoport szerveződött, hogy megalapítsa Ramat Hashofet kibucot. A Hasomer Hacairnak magyarországi fennállása alatt több ezer tagja volt több tucat fészekben és Hachshara-csoportban szerte az országban. Tagok százai tettek alijáztak, alapítottak új kibucokat vagy csatlakoztak már meglévő kibucokhoz. A második világháború alatt a Hasomer Hacair számos mentési és önvédelmi tevékenységben vett részt. A magyarországi kommunista rendszer 1989-es bukásával a Hasomer Hacair újra megalakult Magyarországon, és a mai napig működik.

A Gordon Kör

 A Gordon Kör egy felnőttekből álló csoport volt, amely ideológiailag a Hasomer Hacairhoz kapcsolódott. Ez a csoport csak Magyarországon létezett, és a második világháború előtt és alatt volt aktív. Tevékenységei középpontjában a társadalmi összejövetelek és a cionizmus népszerűsítése állt. A csoportot A. D. Gordonról nevezték el, aki a cionista munkásmozgalom egyik támogatója volt, és mezőgazdasági munkásként élt a Deganya Kibbutzban. Oroszországban született 1856-ban. A csoport tagjai képviselték a Hasomer Hacairt a cionista intézmények felé, és prominens alakjai közé tartozott Fodor Lajos, Szilagyi Cvi Ernő, Kolb Jenő, Moshe Rosenberg és Weiner Zoltán.

 

The Borochov Kör

 30-35 év közötti fiatal zsidók csoportja, akik ideológiailag a Hasomer Hacairhoz kötődnek. A csoport csak Magyarországon létezett, és hivatalosan a második világháború után alakult, gyakorlatilag a Gordon Kör helyébe lépve. A csoportot a marxista-cionista ideológusról, Dov Ber Borochovról (1881-1919) nevezték el, aki Ukrajnából származott és a Poalei Cion egyik alapítója volt. A csoport előadásokat, szemináriumokat, vitaesteket és kulturális tevékenységeket tartott, és tagjai képviselték a Hasomer Hacairt a cionista intézményekben. A Borochov Kör kiemelkedő személyiségei Dr. Kulcsár István és Dr. Nógrádi Frigyes voltak.